Gazet van Borgerhout

Verkiezingsnieuws : Bestuursakkoord Borgerhout 2013-2018

Borgerhout Vandaag

BORGERHOUT - Het kartel sp.a-Groen, PVDA+ en onafhankelijk raadslid Luk Moerkerke hebben hun bestuursakkoord Borgerhout 2013-2018 voorgesteld. Hieronder kan u de tekst terugvinden.

 

Terug naar nieuwsoverzicht

Gazet van Borgerhout

Verkiezingsnieuws Districtsraadsverkiezingen Borgerhout

Borgerhout Vandaag

BORGERHOUT - De voorbije weken en maanden stelden de verschillende politieke partijen van Borgerhout hun kieslijsten en hun programma's voor de Districtsraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 voor.

 

De Gazet van Borgerhout brengt voor u hiervan een overzicht met TV-reportages.

 

Terug naar nieuwsoverzicht

1. Open Vld

2. N-VA

3. Vlaams Belang

4. sp.a - Groen

7.CD&V

8. pvda+

BORGERHOUT - Open VLD Borgerhout heeft in haar programma grootse mobiliteitsplannen opgenomen.  Zo wil het de Turnhoutsebaan herwaarderen door het volledige openbaar vervoer ervan onder de grond te steken.

Met de plannen van het huidige bestuur van Borgerhout om het Moorkensplein volledig verkeersvrij te maken, gaat lijsttrekker Thomas Heiremans niet akkoord.

Op het vlak van veiligheid wil OpenVLD op districtsniveau een Schepen van Veiligheid als doorgeefluik naar het gemeentebestuur van Antwerpen.

Wat betreft onderwijs vindt Ellen Wiese, de nummer twee op de lijst van OpenVLD Borgerhout, dat er in Borgerhout meer kwaliteitsvolle scholen nodig zijn. Want bij gebrek daaraan sturen ouders hun kinderen naar scholen buiten Borgerhout.

Voor het Krugerplein wil ze dat het districtsbestuur investeert in speeltuigen voor de allerkleinsten, in meer controle op sluikstorten en in pleinverantwoordelijken.

BORGERHOUT - Voor N-VA Borgerhout moet autoverkeer op het Moorkensplein mogelijk blijven. Dit standpunt staat lijnrecht op de positie van sp.a-Groen dat wel een verkeersvrij plein wil.

Volgens Alain Herremans, de lijsttrekker van N-VA Borgerhout, is het een onderbouwd standpunt want bepaalde verkeersingrepen veroorzaakten volgens hem overlast op andere plaatsen.

N-VA Borgerhout zegt dat het alle wijkcirculatieplannen van het district wil bijsturen tot een evenwichtige, respectvolle oplossing voor de mobiliteit van iedereen : voetgangers, fietsers, openbaarvervoer- en autogebruikers.

Op het vlak van veiligheid zal het N-VA ook in Borgerhout de strijd tegen drugs aanbinden. Sadia Choukri, de tweede op de lijst, vraagt dan ook dat het district betrokken wordt in het veiligheidsbeleid van de stad en dat het aan de vergadering van de politieraad kan deelnemen. Het NVA wil ook dat het district tegen overtreders LAST-boetes kan uitschrijven.

N-VA wil op districtsniveau een ondernemingscoördinator die nieuwe en bestaande winkels en bedrijven in Borgerhout zal helpen.

BORGERHOUT - Het Vlaams Belang Borgerhout heeft in haar 11-punten programma één grote prioriteit en dat is het behoud van het Vlaams karakter van Borgerhout.

Maar er zijn ook andere thema’s zoals kwaliteitsonderwijs, de bouw van gratis ondergrondse parkings voor de auto’s van de buurtbewoners.

Vlaams Belang zegt dat het met de huidige beperkte bevoegdheden van een district geen directe inspraak heeft in het lokale politioneel beleid. En daarom wil het een eigen districtsschepen voor Veiligheid creëren.

In het verkiezingsprogramma wordt ook een lans gebroken voor meer groen in Borgerhout. Volgens het Vlaams Belang kapt de groendienst van de stad te veel bomen in het Te Boelaerpark zonder die te vervangen.

Om deze thema’s te kunnen realiseren, wil het Vlaams Belang  van Borgerhout eventueel terug een aparte gemeente maken.

BORGERHOUT - In Borgerhout gaan Sp.a en Groen in kartel naar de kiezer. De gezamenlijke lijst wordt getrokken door Marij Preneel van Groen. Roger Koreman van Sp.a staat op de tweede plaats. Huidig districtsvoorzitter Wouter Vanbesien verlaat de Borgerhoutse politiek want hij komt op voor de Antwerpse gemeenteraad. Hij geeft in Borgerhout de fakkel door aan Marij Preneel en aan Ikrame Kastit die de derde plaats krijgt.

Het kartel wil een overkapping van de ring, een park achter Hof ter Loo, meer kinderopvang, meer sportruimte en meer basisscholen.

Maar ook een autoluwer en verkeersveiliger Borgerhout. Een delicaat dossier want tegen een deel van de wijkcirculatieplannen die hiervoor nodig zijn werd fel geprotesteerd. Onder andere omwille van de plannen om het Moorkensplein autovrij te maken van.

Moorkensplein autovrij

Hoewel die plannen de voorbije maanden in vraag werden gesteld, zegt Wouter Vanbesien dat het Moorkensplein hoe dan ook autovrij zal worden.

 

BORGERHOUT - Zoals bekend trekt in Borgerhout CD&V naar de kiezer met lijsttrekster Nahima Lanjri. Zij zetelde de voorbije 18 jaar in de Gemeenteraad van Antwerpen. Maar vandaag kiest ze resoluut voor Borgerhout.

Ze wil dit doen met een ambitieus tienpuntenprogramma met als rode draad letterlijk en figuurlijk "samenleven".

Het programma van CD&V besteedt ook aandacht aan onderwijs. De jongste vrouw op de kieslijst en tevens leerkracht legt uit waarom.

Voor de ouderen van Borgerhout vraagt men een bijkomend dienstencentrum en een sociaal restaurant.

Ook op het programma staat één van de meest delicate dossiers in Borgerhout, namelijk mobiliteit en verkeersveiligheid.

CD&V Borgerhout pleit hier voor wijkcirculatieplannen die met gezond verstand opgesteld worden.

BORGERHOUT - In Borgerhout komt de politieke partij pvda+ op met een aparte lijst. Zonder voorzitter Peter Mertens want hij verhuisde onlangs met 'spijt in het hart' van Borgerhout naar Antwerpen.

Hij pleit alvast voor de overkapping van de ring in Borgerhout want "dit district is zeer druk bevolkt en heeft veel te weinig groen."

In Borgerhout wordt de lijst van pvda+ getrokken door Zohra Othman. Deze advocate en voormalige voorzitster van de Antwerpse migrantenraad wil alvast meer bevoegdheden voor het district.

Met meer inspraak en meer geld voor openbaar vervoer en fietspaden in Borgerhout. Wat betreft het gebruik van de auto in de stad is Othman genuanceerd.

Ze stelt meer Park&Rides voor maar ook een aanpassing van het betalend parkeerbeleid.

Opmerkelijke figuur op de lijst van pvda+ Borgerhout is de zanger van de Antwerpse volksgroep Katastroof.

 

 

Borgerhout Vandaag van